การกดจุด เป็นวิธีการบำบัดรักษา และบรรเทา หรือ แก้อาการ เจ็บป่วยภายในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจีนให้การยอมรับเชื่อถือ และปฏิษัติกันมาหลายพันปี และยังแพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา การกดจุดมีวิธีการง่ายๆ คือ “การนวดจุดและกดจุด” ต่างๆบนร่างกายโดยใช้นิ้วมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่คิดค้นขึ้นมาช่วยในการกดจุด เช่นใช้การฝั่งเข็มปักลงไปตามจุดต่างๆ, การใช้ความร้อน, การใช้คลื่นอัลตราโซนิก และแสงเลเซอร์ การนวดกดจุดนอกจากจะช่วยรักษา แก้อาการ 31 โรค แล้ว ยังสามารถช่วยรักษาและบรรเทาโรคอื่นๆได้ผลดีอีกด้วย เช่น โรคกระเพาะ , โรคนอนไม่หลับ ,ประสาทหลอน,เชื่องซึม, ท้องผูก และ อื่นๆ